Dumex Singapore > our_products > Pages > low_birth_weight.aspx  Hãy gọi chúng tôi

 

Việc cho bú sữa mẹ là tốt nhất cho trẻ và hình thành một nền tảng sinh học và xúc cảm cho sức khỏe của cả mẹ lẫn con. Điều quan trọng là để chuẩn bị cũng như trong khi cho con bú, bạn cần ăn một chế độ cân bằng và có lợi cho sức khỏe. Cần phải cân nhắc những ảnh hưởng về mặt tài chính khi sử dụng sữa công thức. Hãy luôn hỏi thầy thuốc để được tư vấn trước khi dùng sữa công thức cho trẻ em!