Dumex Singapore > our_products > Pages > milks.aspx  Sữa

Cẩm Thúy, chuyên viên tư vấn

Trẻ chập chững đi cần năng lượng đầy đủ, vì thế điều quan trọng là cần phải cung cấp cho trẻ lượng dưỡng chất tinh túy nhất để phát triển, chơi đùa và khám phá thế giới. Nếu bạn có câu hỏi hay muốn biết thông tin về dinh dưỡng dành cho trẻ đi chập chững, hãy gọi đội ngũ Careline.

 

Cẩm Thúy, chuyên viên tư vấn

1900 545 495